Workshops

De feedback is binnen. Nu ben jij aan de beurt!

Interactieve workshops
Klantgerichtheid

Het inwinnen van feedback is een belangrijke eerste stap, en vormt de basis voor verbeteracties op korte en lange termijn.

In de workshops van Viamet leren deelnemers feedback te interpreteren en te delen binnen de organisatie, terug te koppelen en om te zetten in verbeteracties.

Douwe Manders

Customer Experience Manager

Groei en verbeter met Viamet

Plan een demo in, en zie de mogelijkheden

Workshop

Hoe analyseer je feedback?

1 Dagdeel | In company | Op locatie | Max. 8 deelnemers

Medewerkers en leidinggevenden die met de feedback aan de slag gaan, leren in deze workshop het dashboard te gebruiken en op basis van de resultaten aannames te formuleren. Deze aannames worden in groepsverband besproken en vormen de basis voor het vervolg.

Leerdoelen

Na de workshop zijn de deelnemers in staat om:

 • Het dashboard te gebruiken
 • Resultaten correct te interpreteren
 • Feedback te filteren en te analyseren
 • De maximale waarde uit feedback te halen
Workshop

Delen van inzichten

1 Dagdeel | In company | Op locatie | Max. 8 deelnemers

Soms kan bepaalde feedback aanleiding zijn tot direct ingrijpen of het aanspreken van verantwoordelijken. In andere gevallen is een aanpak in groepsverband het devies. Deelnemers aan deze workshop leren feedback kritisch te bekijken en deze vervolgens te clusteren tot behapbare onderwerpen en effectief met de organisatie te delen.

Leerdoelen

Na de workshop zijn de deelnemers in staat om:

 • Analysetools op de juiste manier in te zetten
 • Inzichten o.b.v. analyses te presenteren
 • Collega’s bij de resultaten te betrekken
 • Draagvlak bij collega’s te vergroten
 • Concrete verbeterpunten o.b.v. feedback te formuleren
Workshop

Een verbeterplan schrijven

1 Dagdeel | In company | Op locatie | Max. 8 deelnemers

Het verbeterplan is cruciaal om vervolgstappen te definiëren en van het onderzoek een succes te maken. Deelnemers leren volgens het SMART-principe concrete verbetervoorstellen op te stellen en te inventariseren wat aan middelen en tijd nodig is om de verbeteractie te realiseren. Met deze vaardigheden zijn zij ook voorbereid om toekomstige feedback uit het onderzoek (of vanuit de organisatie) direct op te pakken.

Doel

Na de workshop zijn de deelnemers in staat om:

 • Grote algemene vraagstukken te vertalen naar behapbare acties
 • Verbeterpunten om te zetten tot concrete actieplannen
 • De te ondernemen acties met collega’s te delen
 • De potentiële impact van het verbeterplan inzichtelijk te maken
Workshop

Webinars

Vanaf 30 minuten | Online | Onbeperkt aantal deelnemers

Helemaal nu COVID-19 ons voor beperkingen stelt, helpen webinars ons om meer medewerkers in je organisatie sneller en interactief te ondersteunen. Deze webinars kunnen we samen voorbereiden en op inhoud afstemmen.

Webinars hebben als voordeel dat

 • Het aantal deelnemers in principe onbeperkt is
 • De deelnemers directe interactie met de coaches van Viamet hebben
 • De inhoud later gedeeld kunnen worden met collega’s of nieuwe teamleden

Ontdek hoe wij je kunnen helpen

Wil je van tevreden klanten enthousiaste klanten maken? Wij komen graag langs om onze aanpak te bespreken.