Veiligheid & Viamet

Verantwoord verwerken van gegevens

DATA PRO Gecertificeerd

Viamet heeft met succes aangetoond te voldoen aan de Data Pro Code en is opgenomen in het Data Pro Register onder nummer: 94443251

Beveiligingsupdate

Gezien de verhoogde internationalisatie van onze bedrijfsvoering en de strengere regelwetgeving rond gegevensverwerking, delen wij u mede dat wij in maart 2023 zijn overgestapt naar een andere hostingprovider namelijk TransIP BV, gevestigd te Leiden. Dientengevolge hebben wij onze standaard verwerkersovereenkomst daarop aangepast. De nieuwe versie met nummer 23.02 is vanaf dit moment te vinden op onze website.

Deze overstap heeft geen enkele consequenties met betrekking tot onze dienstverlening.

Certificeringen:

  • ISO 27001:2013
  • NEN 7510:2017
  • ISO 9001:2015

Viamet Verwerkersovereenkomst

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing (ook wel General Data Protection Regulation of GDPR genoemd). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen met nog meer de nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

In navolging hiervan heeft Viamet haar verplichtingen en verantwoordelijkheden vastgelegd in haar standaard Verwerkersovereenkomst.

Ontdek hoe wij je kunnen helpen

Wil je van tevreden klanten enthousiaste klanten maken? Wij komen graag langs om onze aanpak te bespreken.