Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op viamet.nl, onderzoek.viamet.nl, reports.viamet.nl en alle andere aan Viamet gerelateerde onderzoeken.

Viamet, hierna te noemen VIAMET, verleent u hierbij toegang tot onderzoek.viamet en haar website. Via het onderzoek wordt u uitgenodigd om het aan u gepresenteerde onderzoek deel te nemen. Viamet behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Door het onderzoek in te vullen geeft u toestemming aan Viamet om de verkregen informatie te delen met de organisatie (opdrachtgever) waarvoor het onderzoek wordt uitgevoerd.

VIAMET streeft ernaar dat haar website en haar onderzoeksmodellen goed functioneren, maar VIAMET kan niet garanderen dat deze foutloos of zonder onderbreking functioneren of vrij van virussen zijn. De getoonde informatie en aangeboden materialen worden daarom zonder enige vorm van garantie of aanspraak, expliciet of impliciet, aangeboden. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VIAMET. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid als de site en/of modellen tijdelijk, permanent, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn.

VIAMET is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de inhoud, genomen beslissingen gebaseerd op de inhoud van de website en de onderzoeksmodellen, noch voor enige schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de inhoud van de genoemde materialen.

Eveneens is VIAMET niet aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website en de onderzoeksmodellen zouden voorkomen. Wij adviseren u om op internet alle gangbare en mogelijke voorzorgsmaatregelen te nemen voordat u informatie van websites haalt.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en onderzoeksmodellen van VIAMET liggen bij VIAMET. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van VIAMET, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De complete inhoud van de website en de onderzoeksmodellen is auteursrechtelijke beschermd en elk vorm van niet-gemachtigd gebruik van informatie hiervan afkomstig, kan het handelsmerk of andere rechten van VIAMET schenden. Wanneer een gebruiker de materialen op de website voor persoonlijke of andere doeleinden gebruikt, moet die gebruiker alle auteursrechten, handelsmerk(en) en andere gelijksoortige waarschuwingen die de content bevat op alle kopieën van het materiaal laten staan. Materiaal op de website mag niet worden aangepast, gereproduceerd, vertoond, uitgevoerd of verspreid voor persoonlijke, publieke of commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook.

De website van VIAMET en haar onderzoeksmodellen maken gebruik van cookies. Voor een nadere uitleg kunt u onze Privacyverklaring raadplegen.

VIAMET behoudt zich het recht voor deze disclaimer aan te passen. De meest actuele versie van de disclaimer is steeds op onze website viamet.nl te vinden.

De informatie die is opgenomen in e-mails van VIAMET kan vertrouwelijk zijn en uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Als u onterecht een bericht ontvangt, vragen wij u om de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

De volgende zaken en activiteiten zijn expliciet verboden door VIAMET en kan haar handelsmerk en auteursrecht schenden:

  • Links met onwettig gebruik van ons logo.
  • Pagina’s van de website en/of onderzoeksmodellen opnemen in frames, hyperlinks of metatags.
  • Hyperlinks of andere vormen van links die de URL van de website en onderzoeksmodellen onherkenbaar maken.

Heeft u vragen of opmerkingen? U kunt dan contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens of via het onderstaande contactformulier.

VIAMET, gevestigd aan Wattbaan 51-11, 3439 ML NIEUWEGEIN.
Telefoonnummer: +31 30 662 42 83 | www.viamet.nl

Viamet is onderdeel van Trigon B.V.

Ontdek hoe wij je kunnen helpen

Wil je van tevreden klanten enthousiaste klanten maken? Wij komen graag langs om onze aanpak te bespreken.