Nieuwe release Viamet: Juli 2021

Nog hier iets

Privacyverklaring Viamet

Om onderzoeken te kunnen uitvoeren heeft Viamet (hierna te noemen: VIAMET) persoonsgegevens nodig. Wij vinden het belangrijk om hier uit te leggen hoe wij persoonsgegevens ontvangen, welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslag. Dit alles staat uitgelegd in deze privacyverklaring.

Voor: Administrators

Herindeling menu items Admin Power users

De functionaliteiten voor de admin en de power users worden steeds uitgebreider. Hierdoor werd het menu met de admin functionaliteiten steeds voller en daardoor onoverzichtelijk. We hebben de indeling duidelijker en gebruiksvriendelijk gemaakt.

Ga naar het onderzoek en:

Ontdek hoe wij je kunnen helpen

Wil je van tevreden klanten enthousiaste klanten maken? Wij komen graag langs om onze aanpak te bespreken.