Vraag

Bij Van Berlo – experts in funderingen en bedrijfsvloeren – heerste een zogenaamde ‘zuilencultuur’, waarbij elke afdeling alleen focust op het eigen werk, terwijl er soms meer rekening gehouden kan worden met de afdeling die het werk opvolgt.

De vraag van Van Berlo aan ons:

  • Hoe kan het bedrijf de ‘zuilencultuur’ doorbreken?

  • Hoe kunnen we het resultaat van de klant verder optimaliseren?

  • Hoe wordt de dienstverlening van Van Berlo door de klanten ervaren?

Oplossing

Viamet ontwikkelt voor Van Berlo een klantonderzoek op maat waarin bij elk contact met de klant gevraagd wordt of verbeteringen mogelijk zijn. Daarnaast wordt het MedewerkerMotivatie-Onderzoek (MMO) ingezet, dat de medewerker vanuit zichzelf naar de rest van de organisatie laat kijken. Van Berlo gebruikt het MMO om te zien wat goed gaat, wat beter kan en op welke gebieden de verbinding met de medewerkers verder vergroot kan worden.

Om de resultaten te bespreken en vervolgstappen te ontwikkelen, organiseert Viamet meeting en workshops met de medewerkers van Van Berlo.

“Het is fijn dat het onderzoek en dashboard aansluiten en Viamet ons helemaal meeneemt in het bekijken en analyseren van de resultaten. Ze leveren niet zomaar een rapport af, maar denken actief met ons mee om zoveel mogelijk waarde uit het onderzoek te halen.”
Glenn Verhoef

Van Berlo | Director Sales

Resultaat

De onderzoeken en meetings hebben inmiddels meerdere concrete mogelijkheden voor verbetering aan het licht gebracht, zowel op het gebied van klanttevredenheid als medewerkersmotivatie. Daarnaast zijn de eerste stappen richting ontzuiling gezet. Eén voorbeeld daarvan is het ontlasten van de receptioniste. Door medewerkers te vragen hun voicemail niet meer door te schakelen naar de receptie, is de belasting op het hoofdnummer aanzienlijk verminderd.

Van Berlo over Viamet

“Het dashboard geeft snel en gemakkelijk inzicht over de resultaten van de onderzoeken. Bij vragen staat Viamet ons snel en correct te woord. Ook kleine aanpassingen worden snel doorgevoerd. De korte lijnen met Viamet ervaren wij als erg prettig.” – Lidewij Rombout | Management Assistent

Neem contact op

Laat ons je helpen de cijfers, meningen en feiten boven tafel te krijgen waar je écht wat mee kan.

Robin Baert

Customer Experience Manager