Aanpak

Onze werkwijze is ontwikkeld om jou zoveel mogelijk werk uit handen te nemen

Werkwijze van het onderzoek

We stemmen onze aanpak af op jou: efficiënt, snel en met zo min mogelijk werk voor jou en je organisatie. De eerste resultaten kun je al binnen zes weken verwachten.

Hieronder vindt je een overzicht van de vier fasen van het onderzoek: scope, verzamelen, analyseren en verbeteren.

Scope

1

Kennismaking

Tijdens de kennismaking leren wij je bedrijf kennen, geven we uitleg over het onderzoek en de mogelijkheden en inventariseren we je wensen.

2

Draaiboek

In het draaiboek dat je van ons krijgt vind je een voorbeeld vragenlijst, suggesties voor extra vragen en een stappenplan. Daarin stellen we voor een optimale response van het onderzoek een aantal ‘best practices’ voor.

3

Onboarding sessie

Aan de hand van de actuele thema’s van de organisatie maken we concreet waar het onderzoek helderheid in moet brengen. We bepalen samen de planning, de focuspunten en meetmomenten van het onderzoek.

4

Vragenlijst

Met de input uit de onboarding sessie stellen we een voorlopige vragenlijst op en maken die als preview in de online omgeving beschikbaar. Samen kijken we naar eventuele aanpassingen en komen zo tot de definitieve vragenlijst.

5

Aankondiging

We helpen je het onderzoek binnen de organisatie aan te kondigen en toe te lichten.

Douwe Manders

Customer Experience Manager

Groei en verbeter met Viamet

Plan een demo in, en zie de mogelijkheden

Verzamelen

1

Invullen vragenlijst

Uitnodigingen om de vragenlijst in te vullen worden automatisch via e-mail in jullie huisstijl verstuurd. Bij het uitblijven van respons sturen we herinneringen.

2

Response verhogen

Een klantonderzoek neemt doorgaans 3 minuten om in te vullen; een medewerkersonderzoek 10. Voor de respons is het daarom belangrijk om aan de respondent terug te koppelen wat er met de resultaten van het onderzoek wordt gedaan.

3

Nog een stap?

We komen langs om kennis te maken met jou en jouw organisatie. Tijdens deze kennismaking geven we o.a. uitleg over het onderzoek en brengen we uw wensen voor het onderzoek in kaart. We bespreken met jou wat er speelt binnen uw organisatie en hoe wij jou kunnen helpen.

Analyseren

1

Online dashboard

Via het online dashboard volg je de respons in real-time. Daarnaast overleggen we wekelijks over de voortgang van het onderzoek. Uiteraard staat onze servicedesk tussentijds klaar om vragen te beantwoorden.

2

Rapportage

De resultaten van het onderzoek worden direct in ons online dashboard getoond. Deze resultaten kunnen we uitwerken in een managementsamenvatting, rapport per organisatieonderdeel of een overall rapport om met de organisatie te delen.

3

Presentatie

We presenteren de meest opvallende resultaten uit het onderzoek aan het management en/of de medewerkers. Aan de hand van best practices van andere organisaties adviseren we je over de beste manier om verbeteringen te realiseren.

Verbeteren

1

Feedback – Korte termijn

Het terugkoppelen van feedback (Close the Loop) aan de respondenten (klanten of medewerkers) laat zien dat je luistert, de tijd voor ze neemt en hun mening op prijs stelt.

2

Feedback – Langere termijn

We komen langs om kennis te maken met jou en jouw organisatie. Tijdens deze kennismaking geven we o.a. uitleg over het onderzoek en brengen we uw wensen voor het onderzoek in kaart. We bespreken met jou wat er speelt binnen uw organisatie en hoe wij jou kunnen helpen.

4

Opzetten van verbeteracties

Wij maken inzichtelijk waar verbeteracties op korte termijn liggen en helpen jullie deze acties door te voeren. Daarnaast laten we zien waar de winst op langere termijn ligt door processen beter op klant of medewerker in te richten. Een goede implementatie zorgt dat de verbeteringen blijvend zijn en dat nieuwe kansen voor verbetering sneller aan het licht komen. Verbetering wordt onderdeel van de bedrijfscultuur.

4

Verbeterworkshop

In een interactieve workshop gaan we met de medewerkers aan de slag met de resultaten en komen we tot een uitgewerkt verbeterplan, bedacht en daardoor gedragen door de medewerkers die het gaan uitvoeren. Frisse energie is gegarandeerd!

Ontdek hoe wij je kunnen helpen

Wil je van tevreden klanten enthousiaste klanten maken? Wij komen graag langs om onze aanpak te bespreken.